Sairaan rakas elämä

Imusolmukesyövän ja leukemian kokenut mies kirjoittaa

torstai 14. syyskuuta 2023

Onko Suomi mittausten mukaan rasistinen maa?

 

Kuva Roland Steinmann Pixabaystä

Katsotaan mitä erilaiset tutkimukset asiasta sanovat


World Population Review
U.S.NEWS &WORLD REPORT

Raportissa on myös muiden maiden sijoitukset, tässä viisi seuraavaa:

6. Switzerland

7. Denmark

8. Belgium

9. Finland

10. Ireland

Turkimuksen ovat toteuttaneet suuri markkinointi- ja viestintäyritys WPP ja the Wharton School of the University of Pennsylvania.  
Varsin hyvältä näyttää tähän asti. Seuraavaksi vähän erilainen turkimusasetelma:
FRA European Union Agency for Fundamental Rights

Being Black in the EU


Tässä on selvitetty koetun rasistisen häirinnän yleisyyttä 12 Euroopan maassa. Näyttäisi siltä, että tässä meillä on kipeä paikka. Ilmeisesti erityisen tumma iho saa suomalaisia ärtymään. Voisin kuvitella, että tämä pätee erityisesti somaleihin. 

Intuitioni sanoo, että suomalaiset suhtautuvat asiallisesti esimerkiksi vietnamilaisiin, kiinalaisiin ja varmasti ukrainalaisiin. 

Tutkimuksessa selvitettiin muitakin aiheeseen liittyviä asioita, mutta tässä osassa Suomi erityisesti "kunnostautui". 

Lähde: FRA
The Washington Post

A fascinating map of the world’s most and least racially tolerant countries
Tässä tutkimuksessa kysyttiin, millaisien ryhmien edustajia vastaajat eivät haluaisi naapureikseen. Prosentit ilmaisevat kuinka suuri osuus torjuisi ryhmän "toista rotua olevat ihmiset". On selvää, että nykyään rodun käsite on kyseenalainen, mutta sen käyttö varmaan helpotti asian selvittämistä. 

Artikkelissa todettiin, että osa vastaajista varmasti valehtelee. Suomalaiset sijoittuvat kolmanneksi parhaaseen ja ruotsalaiset ensimmäiseen ryhmään. Silti asenteet voivat olla samat, mutta suomalaiset vastaavat mahdollisesti rehellisemmin. 
Mitä tästä voidaan päätellä?

Ainakin rasismin tutkiminen on hyvin haastavaa. Luulisi, että asiasta on runsaasti teoriaa tutkimuksen tueksi. Ongelmana on varmasti rasismin määrittely ja tutkimusongelman operationaalistaminen. Miten mitata juuri oikeaa asiaa?

Tämä on vain kevyt kouraisu aiheeseen, mutta jonkin verran asia jäsentyi mielessäni. 

Varmasti merkittävää on, kysytäänkö asiaa kaikilta vai vain potentiaalisilta rasismin uhreilta. 

Voitaneen sanoa, että on olemassa tutkimustietoa, jonka perusteella Suomi sijoittuu maailman mittakaavassa todella hyvin. 

Voisi kuvitella, että Suomen hyvä sijoitus johtuu siitä, että meillä on suhteellisen vähän maahanmuuttajia ainakin verrattuna Ruotsiin, mutta naapurimme on silti hieman meitä edellä tilastoissa. 

Suomi joutuu välttämättä ottamaan vastaan työntekijöitä ulkomailta, koska huoltosuhde huononee. Veikkaan, että jonoa ei synny saksalaisista it-insinööreistä. Siksi maahanmuuttajien vastaanoton ja täällä olemisen sujuvoittamiseen kannattaa panostaa. 

Silloin tällöin kuulee, että maahanmuuttajia kohdellaan epäasiallisesti. Tilastoista huolimatta tällaista vastaan meidän on toimittava. Kyse on ihmisoikeuksista ja inhimillisyydestä.  

Muutoin olen sitä mieltä, että Karthago on tuh ... eikun, että Suomen on varakkaana maana kannettava vastuunsa myös hädänalaisten ihmisten auttamisessa. 

Seurataan, miten hallitus toteuttaa yhdenvertaisuusjulistustaan. 

Paraneeko sijoituksemme?#maahanmuutto #pakolaiset #maahanmuuttaja #pakolainen #maahanmuuttopolitiikka #rasismi  #vihapuhe #terrorismi #roadman #ruotsinmellakat #kotouttaminen #kielitaito #muukalaisviha #huoltosuhde


Ei kommentteja: